Tietosuojaseloste

Kyrö Distillery Company Privacy policy – Tietosuojaseloste

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/680

Rekisterinpitäjä Rye Rye Oy / Kyrö Distillery Company (jäljempänä “Kyrö”) Oltermannintie 6 61500 Isokyrö FINLAND 2502509-5 office@kyrodistillery.com Yhteyshenkilö Jonna Kytömäki gdpr@kyrodistillery.com / +358 50 408 6575

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyrö Distillery Companyn yksi tärkeimmistä kantavista arvoista ovat luottamus ja avoimuus. Haluamme sinun tietävän, että voit luottaa meihin ja henkilötietojesi käsittelyyn, ja avaamme tässä tietosuojaselosteessa henkilötietokäytäntöjämme avoimesti. Kyrön tietosuojaselosteesta löydät tiedot yrityksestämme ja tietoa siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja sinusta sekä miten voit toteuttaa sinun yksityisyyden suojan oikeuksiasi.

Kyrön henkilötietorekisterit koostuvat Kyrö Distillery Companyn ja sen tytäryhtiöiden, vierailukeskus Kyrö Distillery Homen (jäljempänä KDH) sekä Kyrö Distillery GmbH:n  asiakkaista, kuten tislaamovierailijoista, tynnyrinomistajista, verkkokauppa-asiakkaista, uutiskirjeen tilaajista, B-to-B-asiakkuuksien ja toimittajien yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisista asiakkaista että työnhakijoista. Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Kyrön toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Käytämme arvokkaita tietojasi varmistaaksemme laadukkaan viestinnän, ks. Jäljempänä kohta 2.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA ME KERÄÄMME?

Rekisterin tiedot saamme pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän ottaessaan yhteyttä yritykseemme, rekisteröityessään jäseneksi, osallistuessaan kyselyyn, tilatessaan uutiskirjeen, tehdessään ostoksen verkkokaupasta tai ravintolasta laskutuksen kautta sekä asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden alkaessa.

Kyrön keräämät henkilötietorekisterit koostuvat pääsääntöisesti seuraavista kategorioista:

1.1  Vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot

Lähestyessäsi meitä säilytämme ja talletamme sinusta ne tarvittavat henkilötiedot jotka olet vapaaehtoisesti meille antanut esimerkiksi verkkosivustoamme käyttäessäsi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti, tai muut yhteystiedot kuten osoite.

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja sopimuksen voimaanastumisen vuoksi keräämme myös muun muassa seuraavia tietoja: asiakasnumero, asiakastiedotteiden kieli, asiakkuusrooli (tynnyrinomistaja, verkkokaupan asiakas, tislaamoravintolan asiakas, yhteistyökumppanin edustaja), toivottu kontaktoinnin muoto (sähköposti, puhelin, posti). Yrityksellemme ilmoittamasi tiedot, kuten suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset, lisätiedot, yritysasiakkaiden mahdolliset yhteyshenkilöt Tiedot ostotapahtumista ja tiedot asiakkaan ostamista palveluista. (Emme käytä verkkokauppahistoriaa asiakkaan profilointiin.) Valokuvamateriaali tapahtumista.

Mikäli et toimita meille tarvittavia tietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi, emme pysty solmimaan sopimusta kanssasi ja varmistamaan palveluidemme kattavaa tarjoamista ja toteutumista.

1.2  Automaattisesti kerätty henkilötieto, analytiikka ja profilointi

Emme käytä henkilötietoja tai tallenna dataa profiloidaksemme asiakkaitamme, emmekä käytä automaattista tietojenkäsittelyä suoraan asiakkailtamme saamaamme tietoon.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on tunnistamatonta aina kun se on mahdollista. Yksilöimätöntä tietoa ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Vieraillessasi tislaamollamme tai ravintolassamme meillä on tiloissamme turvallisuuden varmistamiseksi valvontakamerajärjestelmä. Valvontakameran tallenteita käytetään rajatusti vain mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietosuojavastaavaksi nimetty ja yhteystiedot yllä.

1.3  Kolmansilta osapuolilta hankittu henkilötieto

Kyrö Distillery Company, KDH ja Kyrö Distillery GmbH voivat kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoitepalveluita tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

1.4. Arkaluontoisten tietojen käsittely

Me emme pyydä emmekä talleta sinusta arkaluontoista henkilötietoa kuten tietoja terveydentilastasi,rodustasi, uskonnostasi, poliittisesta kannastasi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi.

2. MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASi

Me Kyröllä käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

2.1 Tarjotaksemme ja suorittaaksemme palvelujamme sinulle

Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, tarvitsemme joitain yllä mainitsemiamme henkilötietoja. Uutiskirjeemme ja tiedotteemme ovat asiakkuutesi kannalta tärkeitä, ja lupaamme että meiltä saamasi posti liittyy asiakkuuteesi ja tiedot ovat kannaltasi oleellisia. Mikäli olet ostanut jonkin palvelumme, asianmukaisten henkilötietojen säilyttäminen takaa, että pystymme palvelemaan sinua koko asiakkuutesi ajan.

2.2 Parantaaksemme palvelujamme

Me etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittyä ja tähdätä kohti uutta. Siinä asiakkaamme ovat erityisen tärkeässä asemassa. Keräämme palautetta ja käymme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, ja keräämme keskustelun lomassa henkilötietoja. Muistutamme kuitenkin, että esimerkiksi palautekyselyissä henkilötietoja ei käsitellä yhdessä vastauksien kanssa eli vastauksia ei pysty yksilöimään vastaajiin. Rye Familyssa osoitetta ei käytetä automaattiseen paikantamiseen vaan markkinointiviestien parempaan kohdentamiseen, ja varmistaaksemme kuluttajien saavan tietoa relevanteista tapahtumista.

2.3 Tiedottaaksemme sinua yrityksiämme koskevista asioista

Viestimme pitävät sinut ajan tasalla rukiin maailmassa. Emme spämmää tai tuki sähköpostiasi. Huolehdimme myös että viestit joita saat, ovat ajankohtaisia ja saat niitä riittävästi – et liian usein tai liian harvoin.

2.4 Sähköpostin tai postin välityksellä annetut henkilötiedot

Ollaan yhteydessä! Kun lähestyt meitä sähköpostitse tai postin välityksellä, säilytämme antamiasi henkilötietoja hoitaaksemme asiakaspalvelutilanteet mahdollisimman laadukkaasti. Mikäli lähetät meille työhakemuksen ja ansioluettelosi, säilytämme henkilötietojasi rekrytoinnin prosesseissa. Emme analysoi rekrytointidataa automatisoidusti.

2.4 Täyttääksemme lain velvoitukset

Sopimuksellisista ja kirjanpidollisista syistä meillä saattaa olla lain mukainen velvollisuus säilyttää henkilötietojasi. Lisäksi pyytäessäsi, että emme ole sinuun enää yhteydessä, pyydämme sinulta lupaa säilyttää perustiedot jotta voimme kunnioittaa pyyntöäsi.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Tietojen keräämisen ja käsittelyn taustalla ovat seuraavat oikeudelliset perusteet: Sopimukseen perustuva: jotta voimme suorittaa sopimusten käyttöehtojen mukaiset velvollisuutemme (ostokset, uutiskirjeen tilanneet, Tynnyrinomistajat).

Oikeutettu etumme laadukkaaseen palveluntuotantoon ja tiedottamiseen sinulle Sekä oikeutettu etumme liiketoimintamme tehokkuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi (jos nämä eivät ole ristiriidassa oikeuksiesi kanssa).

Meitä koskevien lakien ja velvollisuuksien täyttäminen Suostumus: kun olet luovuttanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten

4. KENEN KANSSA KYRÖ DISTILLERY JAKAA HENKILÖTIETOJASI?

Me emme luovuta yhteystietojasi ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, mutta säilömme dataa valittujen, ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelemilla (listattu alla) asiakassuhteiden ja markkinoinnin hoitamiseksi. Jokaisen ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa on tehty asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä ja käsittely hoidetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ulkopuoliset yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja eteenpäin alihankkijoille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä tietoja saatetaan säilyttää Kyrön, Kyrö Distillery GmbH:n ja KDH:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla (Visma, Google, Amazon, Custobar). Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja. Kyrö Distillery Company sitoutuu käyttämään EU/ETA-alueella toimivien palveluntarjoajien palveluita, ja varmistamaan käyttämiensä palveluiden sitoutumisen GDPR-säännöksiin asiaankuuluvilla sertifikaateilla.

5. KUINKA HUOLEHDIMME HENKILÖTIETOJESI SUOJAUKSESTA?

Meidän henkilökuntamme on koulutettu tietosuoja-asetukseen liittyen, ja koulutus kuuluu yrityksemme perehdytysohjelmaan. Henkilöstöllämme on tarvittava tieto ja ohjeet henkilötietojen turvallisen käsittelyn ja säilyttämisen varmistamiseksi.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävän henkilötiedon käyttö on ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen tarve. Tietoihin pääsy vaatii salasanan ja käyttäjätunnuksen. Tiedot ovat suojattu teknisesti palomuurilla, ja kaikki laitteet on suojattu asiaankuuluvin toimenpitein.

Huolehdimme jatkuvasti henkilötietojesi turvallisesta käsittelystä, mutta mikäli huomaamme tietoturvaloukkauksen tapahtuneen, ilmoitamme loukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja asianosaisille 72 tunnin kuluessa.

6. TIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä tietoja saatetaan säilyttää meidän käyttämiemme ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja, ja tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Sitoudumme käyttämään ensisijaisesti EU/ETA-alueella toimivien palveluntarjoajien palveluita, ja varmistamaan käyttämiemme palveluiden sitoutumisen GDPR-säännöksiin asiaankuuluvilla sertifikaateilla.

7. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme keräämämme tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella niin pitkään kuin osapuolilla on vaateita toisiaan kohtaan, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen poistamme kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussamme olevat tiedot

8. SINUN TIETOSUOJAOIKEUTESI

Me sitoudumme kaikessa toiminnassamme käsittelemään huolellisesti vain tarkoituksenomaisia henkilötietoja. Pyydettäessä ja tiedustelijan henkilöllisyyden varmistettuamme sitoudumme toimittamaan kaikki tiedot, joita olemme kysyjästä tallentaneet.

Sinulla on pääsy kaikkiin tietoihin, mitä säilytämme sinusta, sekä kaikki tiedot siitä miten tietojasi meillä Kyröllä käytetään sekä mistä ne on hankittu. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi korjaamista ja täydentämistä. Mikäli olet kirjautunut Rye Familyyn, pääset siellä muokkaamaan asiakastietojasi. Muut tiedot saat pyytämällä niitä henkilökohtaisesti.

Tarpeelliset tiedot henkilöllisyyden varmentamiseksi saatuamme sitoudumme toimittamaan tietosi kuukauden kuluessa.

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käyttöä, sekä perua suostumuksesi tietojen käyttöön. Voit myös kieltää suoramarkkinoinnin, mutta kieltäessäsi tämän et tule vastaanottamaan tietoa meiltä koskien Kyrön ajankohtaisia uutisia. Varmistaaksemme kielto-oikeutesi toteutumisen ja kunnioittaaksemme pyyntöäsi, pyydämme sinulta suostumusta säilyttää tarvittavia tietoja.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin Kyrö rekisterinpitäjänä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi voidessaan osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtoa Kyröltä toiselle rekisterinpitäjälle tietojenkäsittelyn perustuessa sopimukseen liittyvän tarpeeseen tai suostumukseen.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen tietosuojaan Kyrö Distillery Companyssä tai Kyrö Distillery Homessa, olethan meihin yhteydessä niin autamme sinua parhaamme mukaan ja etsimme yhdessä ratkaisun. Voit olla yhteydessä tietosuojayhteyshenkilöömme Jenni Soiniin, GDPR@kyrodistillery.com. Mikäli emme löydä ratkaisua yhdessä, voit olla yhteydessä tietosuojaviranomaiseen.

9. IKÄRAJA

Verkkosivujamme käyttääksesi sinun tulee olla täysi-ikäinen. Vastuullisena alkoholialan toimijana emme koskaan käsittele alaikäisten lasten ja nuorten henkilötietoja.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS

Pysyäksemme ajan tasalla mahdollisesti muuttuvasta tietosuojalainsäädännöstä sekä oikeudellisesta, teknisestä ja liiketoiminnallisesta kehityksestä, pidätämme oikeuden muokata tietosuojapäivitystä tarpeen mukaan. Tiedotamme sinulle kohtuullisin keinoin, mikäli tietosuojaselosteemme päivittyy oleellisesti.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Kuten melkein kaikissa ammattimaisissa verkkosivustoissa, tämä sivusto käyttää evästeitä, jotka ovat pieniä tiedostoja, jotka ladataan tietokoneellesi kokemuksen parantamiseksi. Tällä sivulla kuvataan, mitä tietoja he keräävät, miten me niitä käytämme ja miksi meidän on joskus tallennettava nämä evästeet. Jaamme myös kuinka voit estää näiden evästeiden tallentamisen. Tämä saattaa heikentää tai "rikkoa" tiettyjä sivustojen toiminnallisuuden elementtejä.

Yleisempiä tietoja evästeistä löytyy Wikipedia-artikkelista HTTP-evästeistä.

MITEN ME KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ

Käytämme evästeitä monista syistä, jotka on kuvattu alla. Valitettavasti useimmissa tapauksissa ei ole teollisuusstandardin mukaisia vaihtoehtoja evästeiden poistamiseksi käytöstä poistamatta kokonaan toiminnallisuutta ja ominaisuuksia, joita evästeet lisäävät tälle sivustolle. On suositeltavaa, että jätät kaikki evästeet, jos et ole varma, tarvitsetko niitä vai et, jos niitä käytetään tarjoamaan käyttämääsi palvelua.

EVÄSTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Voit estää evästeiden asettamisen muokkaamalla selaimesi asetuksia (Selaimesi ”ohjeet” kohdasta löydät, miten tämä tehdään). Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä vaikuttaa tämän ja monien muiden käyttämiesi verkkosivustojen toimivuuteen. Evästeiden poistaminen käytöstä johtaa yleensä myös tämän sivuston tiettyjen toimintojen ja ominaisuuksien poistamiseen käytöstä. Siksi on suositeltavaa, että et poista evästeitä käytöstä.

ASETTAMAMME EVÄSTEET

Tämä sivusto tarjoaa uutiskirjeitä tai sähköpostitilauspalveluita. Evästeitä käytetään muistuttamaan, jos olet jo rekisteröitynyt ja näyttämään tiettyä sisältöä, joka voi olla esillä vain tilaajille / tilaamatta jättäneille.

Kun lähetät tietoja yhteystietojen tai kommenttilomakkeiden kaltaisessa muodossa, evästeet voidaan asettaa muistamaan käyttäjän tiedot tulevaa kirjeenvaihtoa varten.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Joissakin erityistapauksissa käytämme myös luotettavien kolmansien osapuolten tarjoamia evästeitä. Seuraavassa osiossa kerrotaan, mitä kolmansien osapuolien evästeitä saatat kohdata tämän sivuston kautta.

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsia, joka on yksi yleisimmistä ja luotettavimmista analytiikkaratkaisuista verkossa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käytät sivustoa ja tapoja, joilla voimme parantaa kokemustasi. Nämä evästeet voivat seurata esimerkiksi sitä, kuinka kauan vietät sivustolla ja vierailemillasi sivuilla, jotta voimme jatkaa kiinnostavan sisällön tuottamista.

Lisätietoja Google Analytics -evästeistä on virallisella Google Analytics -sivulla.

Käytämme tällä sivustolla myös sosiaalisen median painikkeita ja / tai laajennuksia, joiden avulla voit muodostaa yhteyden sosiaaliseen verkostoosi monin tavoin. Jotta nämä toimivat seuraavissa sosiaalisen median sivustoissa, mukaan lukien; Facebook, asettaa evästeet sivustoltamme kautta, joita voidaan käyttää parantamaan profiiliasi sivustollasi tai edistämään heidän hallussaan olevia tietoja eri tarkoituksiin, jotka on määritelty heidän vastaavissa tietosuojakäytännöissä.

LISÄÄ TIETOA

Toivottavasti tämä on selventänyt asioita sinulle. Kuten aiemmin mainittiin, jos on jotain, josta et ole varma tarvitsetko sitä vai et, on yleensä turvallisempaa jättää evästeet käyttöön, jos ne saattavat olla vuorovaikutuksessa jonkin sivustossamme käyttämäsi ominaisuuden kanssa. Jos kuitenkin etsit vielä lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla.

Sähköposti: jonna@kyrodistillery.com